1. ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ

2.Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧIΑ ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

3.ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 

Η Βουλγαρική εφορία είναι μηχανογραφημένη και έχει λιγότερη γραφειοκρατία από την Ελληνική.

4.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Φορολόγηση από 1% - 3% 

Μέσα σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο

• ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός

-          συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης

συστάσεις / ενάρξεις / μεταβολές /